Privacy Policy

Политика за защита на личните данни


Ангажимент за поверителност

Поверителността и защитата на Вашите лични данни е от особена важност за нас и затова в своята работа сме възприели стриктни правила, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Моля запознайте се в какви случаи събираме лични данни, как ги ползваме и какви са Вашите права.

Защо имаме основание да събираме вашите лични данни

Ние имаме основание да събираме лични данни в следните случаи:
– Необходими са ни във връзка с предмета на дейност на нашата фирма.
– Налага се да спазим ангажимент или изпълним услуга поискана от Вас.
– Имаме договорни отношения с наши контрагенти.
– Трябва да спазим специфични правни задължения, като например във връзка с действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство или осигуряване безопасността на служителите и имуществото и др.

Как събираме лични данни

Данните, които обработваме може да са събрани по един от следните начини:
– Предоставени са от вас посредством форма за обратна връзка, имейл изпратен от вас или личен контакт. Обикновено това са лични данни като имена и контакти за връзка.
– Данни събрани са автоматично в процеса на ползване на нашият сайт. Информация, която събираме по този начин е нелична, тъй като не се свързва с конкретно лице. Възможно е да бъде събирани данни за браузъра, който се ползва от потребителя, от коя интернет страница е дошъл на нашия сайт, колко време е продължителността на дадената сесия, кои страници са посещавани и подобни.
– Активиране на “бисквитки” или иначе казано стартирането на малки безвредни за компютъра файлове с настройки за конфигурация, които ни помагат да добавим нови функционалности на нашата интернет страница, предназначени специално за вас, или пък повишават сигурността при престоя ви онлайн.
– Чрез услугите за уеб анализ като Google Analitics, Facebook, Youtube Instagram и др., които предоставят възможност за преглед на статистика за взаимодействието ви с нашия сайт или чрез профилите ни в социалните платформи. Информацията, която се събира по този начин е съставена от нелични данни.
– От публично достъпни източници.

С каква цел използваме събраните лични данни

Предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и използват от нас само и единствено за посочените от нас цели, за което вие изрично изразявате своето съгласие. Вашите лични данни може да се използват във връзка с:
– Разширяване и подобряване качеството на съдържанието на нашата онлайн страница. Това става чрез анализ на поведението на потребителите на нашия сайт.
– Изпращане информация, която сте заявили, че ви интересува. Това става чрез електронен бюлетини или отговор на запитване, поставено чрез нашата онлайн форма.
– Включване в различни маркетинг инициативи, като например участие в анкети, събития, обучения, промоции, томболи и т.н пряко свързани с основната тематика на нашия сайт.
– Оказване на съдействаме за решаването на казус, който е поставен от вас чрез имейл или контактната ни форма онлайн.
– Трябва да изпълним задължения вследствие на ангажиментите по договори с контрагент и вие сте негов представител.
– Извършване на контакт, събеседване и оценка, ако сте кандидат за работа при нас.

С кого споделяме и при какви условия можем да разкриваме личните ви данни

В зависимост от вида услуги, които сте поискали (например телефонно обаждане, поръчка, заявка за услуги, информация и т.н.), Вашите данни могат да се обменят с трети страни,
участващи в изпълнението на поръчките (например спедитори, печатници, хотели и др.) Възможно е да сме задължени да предоставим лични данни, за да отговорим на законови
изисквания или да приложим права и споразумения. Също така в случай на заплахи за сигурността, измами или други злонамерени дейности, защита на наши права или такива на трети лица или пък да защитим правата и личната сигурност на нашите служители също може да се наложи да споделяме или разкриваме ваши лични данни.

Колко време съхраняваме личните ви данни

Ние пазим вашата лична информация само в рамките на срока, необходим за изпълнение на конкретната бизнес цел, за която е събрана и/или за срока, определен от закона. В случай на дадено съгласие, вие можете да го оттеглите по всяко време, изпращайки заявление на контактите посочени по-долу.

Как гарантираме сигурността на данните ви

За да гарантираме поверителността и защитата на събраните и съхранявани от нас лични данни ние използваме голямо разнообразие от мерки за сигурност, включително но не само технически, административни и физически мерки за защита. Например криптиране на личните данни, оторизиран достъп, архивиране и др. Ние редовно проверяваме ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на съхранението и обработването. Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на нашите под изпълнители.

Какви са Вашите права

Като субект на лични данни, вие се ползвани от правата предоставени от регламента за защита на личните данни (GDPR):
– Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
– Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас са неточни, имате право да поискате да коригираме тези лични данни.
– Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте
оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
– Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим или прекратим обработката на Вашите лични данни. Може да заявите това като изпратите съобщение на посочените контакти по-долу.
– Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

Контакти

Данни на фирмата:
Ivaijet | Mercedes-Benz,
Автомагистрала „Тракия“, 1151 София
тел. +359 888 51 63 48
email: office@ivaijet.com

website: www.ivaijet.com

Scroll to Top